Σχολείων-Σχολών-Φροντιστηρίων

Στον ευαίσθητο τομέα της υγιεινής των παιδιών, που η καθαριότητα είναι τόσο σημαντική.

Αναλαμβάνουμε γενικό καθαρισμό σχολείων.

Τον τακτικό καθαρισμό σχολείων, που περιλαμβάνει όλους τους χώρους (τάξεις, τουαλέτες, τζάμια, θρανία, γραφεία καθηγητών, προαύλιο, αμφιθέατρο κλπ)

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.

Το όνομα στην καθαριότητα !